1 .אנחנו מאד שמחים שבאתם לבקר באתר האינטרנט שלנו (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חפציבה ספרים
ומכשירי כתיבה בע"מ ח.פ.511504631) להלן: "חפציבה" ו/או "החברה").
2 .חפציבה הינה חנות ותיקה בדרך יבנה 26 רחובות המתמחה במשחקי חשיבה ויצירה, בספרי קריאה ולימוד חדשים
ומשומשים וכלי כתיבה וכלי יצירה. באתר זה אנו מציגים חלק מהמשחקים הנמכרים בחנות למכירה מקוונת ואלקטרונית
באמצעות רשת האינטרנט (המרשתת). (להלן: "המוצרים").
3 .נשמח מאד אם תבואו לבקר אותנו בחנות ברחובות. אנו בחפציבה מאד אוהבים לשחק עם לקוחותינו ואף מקיימים
ימי משחק. לקבלת מידע אנא פנו ישירות לחנות ב 9468441-08 .ניתן גם להרשם לרשימת התפוצה שלנו.
4 .למי שמעדיף רכישה באתר שלנו אז נבקש להדגיש כאן מספר נקודות שהם תנאי מקדים לרכישה באתר. אנא
קראו היטב תקנון זה, שכן עצם הגלישה באתר, קל וחומר רכישת מוצרים באתר באמצעות לחיצה על כפתור "שלח"
ו/או כל כפתור המבצע הזמנת רכישה, הינה בבחינת הסכמה לתקנון שלנו המפורט כאן. חשוב לנו לציין כי על פי הצורך
יתכנו שינויים בתקנון זה, לרבות התנאים לרכישת המוצרים ו/או כל עניין נדרש. אנו נהיה רשאים לשנות את התקנון לפי
שיקול דעתנו הבלעדי וכי השינויים, אם יהיו, יפורסמו באתר שלנו ויקבלו לתוקף מיד עם פירסומם באתר, בלא צורך
מצידנו לפרסם אודות השינוי ו/או לתת כל הודעה מוקדמת מכל סוג שהוא.
5 .תקנון זה לא בא לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אלא אם ניתן על פי החוק לקבוע הוראות נוגדות
שנקבעו בתקנון זה על ידנו כדין.
6 .המשתמש באתר ו/או המבצע רכישה באתר מצהיר, בעצם השימוש באתר ו/או ביצוע רכישה בו, כי הוא כשיר כדין
לבצע רכישות באמצעות האתר, הנו בגיר וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, וכי הנו בעל כרטיס אשראי תקף.
7 .בטרם ביצוע רכישה באתר על הרוכש למלא את פרטיו האישיים, לרבות: שם פרטי ומשפחה; תעודת זהות; שם
חברה וח.פ.; טלפון; כתובת דואר אלקטרוני; אמצעי תשלום וכיו"ב. פרטים אלה נדרשים לזיהוי ויצירת קשר. במסירת
הפרטים האמורים מצהיר הרוכש כי הפרטים נכונים ומדוייקים וניתנו בידו מרצונו החופשי והוא מסכים לשימוש בהם
לצרכי זיהוי וביצוע הרכישה.
8 .אנו כמובן פועלים כמיטב יכולתנו לעדכן את האתר על פי המלאי הקיים בחנות, אך מטבע הדברים יתכנו מקרים בהם
מוצרים המופיעים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שכזה אנו נודיע לרוכש תוך 2 ימי עסקים מיום הרכישה, (לא כולל שישי
וערבי חג), כך שיהיה ביד הרוכש האפשרות לבטל את רכישתו או להחליט אם מעוניין להמתין עד חזרת המוצר למלאי.
9 .הרכישה באתר הינה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי וכפופה לתנאי חברות האשראי ואישורם מראש לקיום כל
עסקה.
10 .המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כדין. המחיר לא כולל דמי משלוח. אפשרויות המשלוח ועלותם יצויינו לרוכש
והוא יבחר על פי רצונו אם מעוניין להוסיף משלוח ולשלם עבורו או לאסוף את המוצרים על דרך איסוף עצמי בחנות
שברחובות. איסוף עצמי יעשה בתיאום מראש. אנו נספק את המוצרים באמצעות חברת השליחים איתה אנו עובדים,

ו/או דואר ישראל ו/או כל חברת שילוח אחרת לפי בחירתנו, לכתובת שנמסרה ע"י הרוכש בעת ביצוע ההזמנה. תקנון
חברת השליחים הנו חלק מתנאי המשלוח. למען הסדר הטוב נציין כי אנחנו לא נהיה אחראים לאיחור ו/או אי- אספקה
שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה כמו גם מטעויות זיהוי עקב מעשה או מחדל מצד הרוכש
במתן הפרטים, כגון: שם לא נכון וכתובת שגויה. כמו כן נדגיש כי לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר או עקיף ו/או טענת
הפסד כלשהו ו/או טענת פגם במקרה שהמוצר המוזמן לא הגיע במועד, ובכל מקרה מקסימום הפיצוי יהיה המחיר
ששולם עבור המוצר בפועל בכפוף להשבתו אלינו, אם הגיע לרוכש.
11 .יתכנו מקרים בהם ההזמנה בוצעה מכתובת אשר אינה כלולה במפת המשלוח של חברת השליחים ו/או מחוץ
לאזורי החלוקה שלהם. במקרה שכזה אנו נודיע לרוכש תוך 2 ימי עסקים כי לא ניתן לבצע את המכירה ונזכה את
חשבון הרוכש במלוא המחיר.
12 .המוצרים יסופקו תוך 7 ימי עסקים מיום הרכישה. אנו מבקשים להדגיש כי יום עסקים הנו ימי א עד ה לא כולל שישי
שבת ערבי חג וחג. היה ולא סופק המוצר בזמן על הרוכש לפנות לחנות בטלפון 9468441-08 ,בשעות הפעילות,
ולמסור את פרטי המכירה שלא נתקבלה אצלו. אנו נקיים ברור מיידי עם חברת השליחים ונעדכן את הלקוח. בכל מקרה
תהיה ללקוח הברירה אם לחכות לקבלת תגובת חברת השליחים או לבטל את הרכישה ולקבל את כל כספו בחזרה. כל
זאת במידה ותלונתו תמצא מוצדקת ולא נמסרו פרטים לא מדוייקים בעת הרכישה אשר מנעו מסירה בזמן כאמור.
13 .ביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר אפשרית בתנאי שהרוכש ישיב את המוצר ישירות לחנות חפציבה
בדרך יבנה 26 רחובות, על חשבונו ובאחריותו כשהמוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגע ובלי שנעשה בו כל שימוש.
14 .במקרה בו מוצר הוחזר אלינו מחברת השליחים עקב זיהוי שגוי ו/או כתובת שגויה שמסר הרוכש, הרי נהיה רשאים
לחייב את הרוכוש בתשלום דמי המשלוח.
15 .ביטול עסקה. בביטול עסקאות יחול חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. החוק מסדיר את התנאים לביטול
עסקאות, ובין היתר קובע כי ביטול ייעשה בהודעה בכתב תוך 14 מיום מיום עשיית העסקה ו/או קבלת המוצר לפי
המאוחר מבינהם. קיימים בחוק מוצרים שנקבעו כמוחרגים ואשר לא ניתן לבטל עסקה בעבורם, כגון: מוצרים שניתן
להעתיק או לצלם. על המוכר להשיב לרוכש את כספו תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול בניכוי דמי ביטול, לרבות
דמי משלוח, בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבינהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או
אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. נבקש לציין כי אם הודעת הביטול תמסר לנו לאחר הוצאת המשלוח
נאלץ לחייב את הרוכש המבטל בעלות דמי המשלוח. למען הסדר הטוב נציין כי במקרה ותקום מחלוקת לעניין מועדים
ולוחות זמנים, באופן כללי ולעניין ביטולי עסקה, לרבות מועדי הזמנה, מסירה, משלוח חוזר וכיוצא באלה הרי המועדים
הרשומים בספרי ו/או במחשבי חפציבה יהיו המועדים הקובעים.
16 .חפציבה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט ומכל סיבה, שלא לבצע בקשת רכישה או חלק ממנה. אנו נודיע
לרוכש על דבר אי ביצוע העסקה ולא נחייב אותו בכל עלות. היה ובוצע חיוב, נזכה את הרוכש בכל סכום אותו שילם
בפועל. הזיכוי יבוצע לכרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה. מעבר להחזרת התשלום ששולם בפועל, אם שולם, אין ולא
תהיה לרוכש בל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי חפציבה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל רשאית חפציבה לבטל
הזמנה במקרים בהם נתברר שמוצר מסויים, המוצע למכירה באתר, נמצא בפועל כחסר. מעבר להשבת כספי הלקוח
כאמור, לא תשא חפציבה בכל אחריות מכל סוג שהוא כלפי הלקוח לרבות טענת נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענת הפסד
מכל סוג שהוא.
17 .אנחנו בחפציבה מוכרים מוצרים שאנו אוהבים, אנו בוחרים אותם בקפידה רבה ועובדים מול היצרנים והיבואנים
המובילים בשוק. יחד עם זאת חשוב לנו להדגיש כי האחריות על המוצרים עצמם היא של היצרנים ו/או היבואנים ולא
עלינו. אנו נעשה כל מאמץ שתהיו מרוצים מהמוצרים שאנו מוכרים לכם אבל חשוב לנו להדגיש כי האחריות המלאה על

טיב המוצרים ו/או התאמתם לפרסום או מצג כלשהו הינו על היצרן ו/או היבואן בלבד. כל פרסום ו/או תמונה באתר
נמסר לנו ע"י היצרנים ו/או היבואנים של המוצר והאחריות לאמיתות הנתונים היא עליהם בלבד. כמו כן, נדגיש כי מדובר
בשוק דינאמי, כך שייתכנו מקרים שהאריזה של מוצר משתנה מעת לעת כמו גם עיצוב מראה המוצר עצמו, צבעו גודלו
וכדומה.
18 .סודיות ופרטיות. אנו לא נעביר את הפרטים האישים הנמסרים לנו לשום גורם חיצוני אלא עבור קיום והשלמת
העיסקה. לדוגמא: העברת פרטים מזהים לחברת השליחים לשם ביצוע המסירה. אנו נעשה כל מאמץ שהנתונים
הנמסרים בידנו ישמרו אך, כידוע, העולם המקוון הינו עולם שאינו חסין מפעולות זדוניות, לרבות נסיונות פריצה וגניבת
מידע, כולל גניבת מידע ונתונים אישיים על לקוחות. לכן אנו מבקשים להדגיש כי היה וצד שלישי יפעל באופן זדוני ופלילי
ויצליח לגנוב מידע השמור אצלנו, הרי מי שרואה עצמו נפגע מפעולה כאמור מוחזק כמצהיר, בעת השארת פרטיו, כי
לחפציבה אין ולא תהיה אחריות לכל טענת נזק מכל סוג שהוא,ישיר או עקיף, ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה
מחפציבה.
19 .בעצם השימוש באתר מסכים המבקר באתר ו/או המבצע בו רכישה, כי אנו נהיה רשאים לעשות שימוש ב"עוגיות" –
cookies ”וזאת לשם ייעול ושיפור חווית המשתמש ולהקלת השימוש באתר. מוסכם וידוע למבקר באתר כי אנו נהיה
רשאים לשמור על המידע הנמסר לנו במאגרי המידע של החברה. אנו לא נשמור אצלנו את פרטי כרטיס האשראי של
הרוכשים.
20 .אם חלילה יבואו מחלוקות אנו תמיד נעשה כל מאמץ אפשרי להגיע להבנות ברוח טובה. אך למען הסדר הטוב נציין
כי על תקנון זה ועל כל פעולה או כל רכישה באתר יחול הדין הישראלי וכי אם לא נגיע להסכמות באמצעות תקשורת
טובה וישירה, הרי הסמכות הבלעדית תהיה לבית משפט השלום ברחובות או למחוזי בתל אביב לפי העניין.
21 .בכל שאלה לגבי תקנון זה או חלקו ולגבי כל שאלה או בקשה או תלונה או אפילו ברכה 🙂 אנא פנו אלינו ישירות
hefziba.books@gmail.com : החנות של למייל
וכמובן, כל מקום בתקנון זה בו אנו עושים שימוש בלשון זכר, הרי אנו עושים זאת מטעמי נוחות בלבד והפניה היא לכל
המינים כאחת :).
תודה רבה על סבלנותכם. מקווים שתהנו מהאתר, באהבה מצוות חפציבה.

מדיניות משלוחים
גודל
משלוח אינו עולה על 60\40\40 ו/או על משקל של 15 ק״ג
איזור כיסוי
כלל ארצי – המחיר אחיד כל עוד אחוז המשלוחים לאיזורים חריגים (מעבר לקו הירוק, ערבה ורמה״ג) אינו עולה על 10%.
זמני אספקה
5-7 ימי עסקים.
מחיר
25 שקלים לכל הארץ.
המחיר כולל עד שני נסיונות מסירה.
שיטת משלוח
עם קליטת המשלוח בחברת במשלוחים, הנמען יקבל הודעת סמס אישית שצפוי להגיע אליו שליח עם טווח הזמן וקישור ישיר למעקב המשלוח באתר.

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה ריקהחזרה לחנות
    חפציבה
    דילוג לתוכן